Ki van itt?

Oldalainkat 687 vendég és 0 tag böngészi

Tárgymutató:
Aginar Ajak Argos
Arlok Astron Aurelle
Az Elfeledett Druig Erosz
Ikaris Interloper Kübelé
Mentor Ókeanosz Phastos
Thanos Théna Makkari
Sersi Sprite Zuras

eternals

Örökkévalók
Az Égiek gyermekei, avagy az Örökkévalók története

Kronosz és Uranosz története, két testvér háborúja

Első megjelenésük: Eternals 1. (1976)

Az Örökkévalók a földi emberek alfaja, ám különleges képességekkel rendelkeznek, és átlagéletkoruk is magasabb, mint az átlagos földi embereké. Az Örökkévalók népének kialakulása körülbelül egymillió évvel ezelőttre tehető, amikor a földönkívüli Égiek bolygónkra érkeztek, és az akkori embereket genetikai kísérleteknek vetették alá. Alkalmazkodókészségük vizsgálata céljából az idegenek néhány kiválasztott emberi egyed fejlődését felgyorsították, és megadták nekik a képességet, hogy felhasználják a kozmikus energia egy részét, ezen kívül egyéb emberfeletti képességekkel is felruházták őket. Így hozták létre az Égiek az Örökkévalók faját. Az idegenek egyéb kísérletei eredményeképpen a Földön egy másik faj is kialakult, a Deviánsoké. Egyes egyedek génkombinációi oly módon változtatták meg, amely a későbbiekben pozitív mutációkat okozott az emberekben.
kronosAz Örökkévalók génjeibe kódolt hosszú élettartamuk és sebezhetetlenségük kezdetben szunnyadt. Első ismert nemzedékük között pusztító polgárháború tört ki. A két szemben álló csoport – az egyik vezetője Kronosz, a másiké pedig bátyja, Uranosz volt – fajuk sorsa fölött érzett aggodalmában csapott össze. Kronosz pártja győzedelmeskedett, Uranoszt és a háborút túlélt követőit pedig kiűzték a világűrbe. A száműzöttek egy hatalmas utánpótláskészletre találtak egy bolygón – a bolygó ma Uránusz nevét viseli – amelyet a földönkívüli kree nép hagyott ott. A bolygón talált nyersanyagok felhasználásával űrhajót építettek, hogy visszatérjenek a Földre és folytassák a háborút ellenfeleikkel. Négy Örökkévaló az Uránuszon maradt és létrehozta az uránuszi Örökkévalók kicsiny kolóniáját, amely azonban a huszadik században kihalt. Uranosz csapatát megtámadta a kree armada, még mielőtt elérték volna a Földet. Az ütközet túlélői a Szaturnusz egyik holdján, a Titánon telepedtek le. Uranosz egyik társát, Arlokot a kree armada magával vitte és élveboncolást hajtott végre rajta. Miután megállapították, hogy Arlok földi származású, elhatározták, hogy maguk is genetikai kísérleteket fognak végrehajtani a földi embereken. Kísérleteik eredményeképpen jöttek létre az Embertelenek.
Kronosz éppen a földi Örökkévalók városában, Titanosban dolgozott laboratóriumában, amikor egy kísérlet során robbanás történt, amely romba döntötte a várost, az Örökkévalókat pedig kozmikus részecskebombázásnak tette ki. A sugárzás aktiválta az Örökkévalók látens génjeit, birtokába jutottak a hosszú élettartamnak, a sebezhetetlenségnek, és annak a képességnek, hogy ezeket a tulajdonságokat továbbadják utódaiknak (Arról nem tudunk, hogy egy Örökkévaló és egy ember házasságából születendő gyermek birtokába juthat-e ezeknek a képességeknek). Kronosz atomjaira hullott, de asztrálteste továbbra is él a létezésnek ezen a síkján. Kronosz fizikai halála után legidősebb fiai, Zuras és Alars kezdeményezték az Egyagy létrehozását, amely nem más, mint az Örökkévalók testének és agyának egyesítése. Az Örökkévalók azt is eldöntötték, hogy új vezetőjük Kronosz utóda, vagyis Zuras lesz.
Alars másként gondolkodott az Örökkévalók céljairól, mint Zuras, ezért – hogy elkerüljék a népen belül a széthúzást – elhagyta őket, és a világűrbe távozott. Hosszú vándorlás után végül megérkezett a Titánra, ahol feleségül vette Sui-Sant, az ottani Örökkévalók között kitört polgárháború utolsó túlélőjét. Alars és Sui-San újra benépesítették a Titánt. Mivel azonban Sui-Sant nem érték azok a kozmikus sugarak, amelyek Alarst, gyermekeik erősebbek és hosszabb életűek lettek, mint a Titánon élt korábbi Örökkévalók, de különleges képességeik mértéke elmaradt a földi Örökkévalókéitól. Alars felvette, a Mentor nevet. A titáni Örökkévalók népe – ha az utóbbi időben megfogyatkozott számban is – a mai napig létezik a Titán bolygón.
Zuras irányításával a földi Örökkévalók Görögország egy hegyvidékén felépítették városukat, Olümpiát. A fővároson kívül még két települést hoztak létre: Szibériában Polariát és Oceanát a Csendes-óceánon. Ezenkívül sok Örökkévaló élt évszázadokon át a hétköznapi emberek között. Olümpia kapcsolatba lépett az Olimposz hegyén – egy másik dimenzióban élő – görög istenekkel. Zuras és Zeusz megállapodtak, hogy nem avatkoznak bele egymás népének ügyeibe. Az ókori Görögország és Róma lakói gyakran összetévesztették az olümpiai Örökkévalókat az olümposzi istenekkel. (Ebben valószínűleg közrejátszottak a roppant hasonló nevek.)
Amikor az Égiek negyedik hulláma a Földre érkezett, hogy ítéletet mondjon az emberiség fölött – attól való félelmükben, hogy az Égiek megsemmisítik a bolygót, ha az nem nyeri el tetszésüket – Zuras az idegenek ellen vezette népét. Az Égi bírák a Föld javára döntöttek, majd Thena, Zuras leánya kapcsolatba lépett apja lelkével, mielőtt az elhagyta volna a létezésnek ezt a síkját. Megtudta, hogy az Égiek távozása után az Örökkévalók elhagyni készülnek a Földet, hogy felfedezzék a világűrt. Az Egyagy formájában gyakorlatilag valamennyi Örökkévaló elhagyta a Földet, azonban kollektív tudatuk úgy döntött, hogy néhány, földi ügyekben érdekelt Örökkévalót hátrahagynak. A Földön élő Örökkévalók vezetője Ikaris, társai pedig Sersi, Makkari, az Elfeledett; Kingo Sunen, Sprite, Kübelé, Phaisztosz, Khoriphosz, és a Behatoló.

Képességeik

Az Égiek által beléjük plántált kozmikus energia hatására az Örökkévalók életereje jelentős mértékben megnőtt. Ezen kívül valamennyi Örökkévaló tökéletes ellenőrzést gyakorol szervezetének valamennyi folyamata felett, még akkor is, ha alszik vagy eszméletlen. Így aztán az Örökkévalók az elmúlt néhány ezer évben immúnisak voltak valamennyi betegségre, nem öregszenek, gyakorlatilag sebezhetetlenek, és ha valami oknál fogva mégis megsebesülnek, igen rövid idő alatt képesek meggyógyítani, illetve pótolni a sérült vagy hiányzó testszövetet. Egy földi Örökkévaló mindössze kétféle módon halhat meg. Az egyik, ha olyan mértékben sérül meg, hogy elpusztul teste molekuláinak nagyobbik része. A másik, ha valami megtöri az Örökkévaló teste és lelke felett gyakorolt mentális ellenőrzését. Ha ez a kontroll megszűnik, az Örökkévalót hagyományos módon is el lehet pusztítani. A mentális kontroll lehetővé teszi az Örökkévaló számára, hogy olyan életkorúnak tűnjön, amilyennek csak akar. Így aztán, noha a legtöbbjük már jó néhány ezer éves, az Örökkévalók leginkább huszonéves fiatalemberek képében mutatkoznak. A kozmikus energia oly módon befolyásolta anyagcseréjüket, hogy az Örökkévalók a legnehezebb fizikai próbatételtől sem fáradnak el. Ugyanez teszi lehetővé számukra, hogy ellenálljanak bármilyen magas hőmérsékletnek is.
Az Örökkévalók születésüktől fogva rendelkeznek bizonyos különleges képességekkel. Ezeknek a képességeknek a mértéke különbözhet egyik vagy másik Örökkévaló esetében, de a különbségek megfelelő edzéssel és gyakorlással megszüntethetők. Az Örökkévalók hosszú életük során folyamatos munkával fejlesztik képességeiket. Minden egyes Örökkévalót fűti a vágy, hogy megtudja, meddig fejleszthető egyik vagy másik adottsága. Sersi például arról nevezetes, hogy bármilyen anyag szerkezetének átalakításában sokkal nagyobb szaktudásra és gyakorlatra tett szert, mint bármelyik másik Örökkévaló társa.
Az Örökkévalók kivételes fizikai erővel rendelkeznek, bármelyikük képes legalább tizenöt tonnát felemelni anélkül, hogy mentális hatalmával módosítaná a Föld gravitációs erejét, vagy bármi más módon csökkentené a megemelendő súlyt. A gravitonok mentális irányításával az Örökkévalók repülni is tudnak (a gravitonok olyan szubatomi részecskék, amelyek az atomokat összetartó gravitációs erőt hordozzák). Ráadásul bármely más személyt is a levegőben tudnak tartani.
Repülés közben az Örökkévalók igen nagy sebességet érhetnek el, átlagosan 1000-1200 kilométert tudnak megtenni óránként. Az Örökkévalók képesek illúziókeltésre, ezen adottságukat önmaguk álcázására használják. Ugyancsak képesek arra, hogy a molekulastruktúra átszervezésével megváltoztassák egy tárgy alakját. Azonban ez az adottság a legtöbbjükben eléggé korlátozott.
Az Örökkévalók a kozmikus energiát fegyverként is használják: sugarak formájában bocsátják ki a szemükből, illetve a kezükből. Ez az energia, amelyet sejtjeik különleges tárolóegységeiben raktároznak, manifesztálódhat erő, hő, fény, valamint feltehetőleg az elektromágneses energia egyéb formáiban is. Egy átlagos Örökkévaló mintegy húsz kilopond nyomóerőt képes kifejteni négyzetcentiméterenként, és mintegy ezeregyszáz Celsius-fok hőt gerjeszteni.
Energiasugaraik maximális hatótávolsága mintegy hatvan méter. A kozmikus energia ilyen jellegű tartós használata csökkenti az Örökkévalók fizikai erejét, ám ezáltal semmiképpen nem csökken ellenálló képességük a sebesülésekkel szemben (bár néha a fájdalomküszöbük ilyenkor alacsonyabbra kerül). A kozmikus energia felhasználását követően az Örökkévalók igen gyorsan képesek visszanyerni eredeti erőszintjüket. Egyes Örökkévalók rendelkeznek a pszionikus teleportáció adottságával is.

Az Örökkévalók nem túl szapora faj, ezerévenként egy utódot hoznak világra. Ez alól kivételek azok, akik halandó emberrel nemzenek gyermeket. Ezek a gyermekek azonban nem lesznek halhatatlanok. Így aztán az elmúlt évezredekben az Örökkévalók lélekszáma viszonylag stabil maradt.

Nemzedékek

Első generációs Örökkévalók
(akik a Titanos, az Örökkévalók birodalmi fővárosának bukása előtt születtek)

Arlokarlok
Első megjelenése: What If? 27. (1981)
Arlok személyéről tudunk a legkevesebbet. Az Örökkévalók főgépésze, a legtöbb fejlett technológiájuk alapját ő alkotta meg az Égiek által hátrahagyott berendezések tanulmányozása és visszafejtése után.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Astron
Első megjelenése: What If? 27. (1981)
Astron egyike volt Uranosz követőinek. Ám fellázadt mestere háborús tervezete ellen, és ezért ő hátramaradt a Földön három másik Örökkévalóval Uranusz követői közül. Astron később mégis letelepedett az Uránuszon, ahol az ottani kolónia vezetője lett, de odaveszett, amikor Deathurge elpusztította a bázist védelmező kupolát.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Ókeanosz
Első megjelenése: Captain Marvel 29.
Gaea és Uranosz fia, egyike az eredeti Titánoknak, a legnagyobb erejű földi lényeknek; a tengerek és vizek védelmezője, aki miután szembeszállt apjával és az Örökkévalók harcában Kronosz oldalára állt. Őt is, ahogy sok más Titánt, a gyermekei győzték le végül, és száműzött lett.
Vissza a tárgymutatóhoz.

A másik két, első generációs Örökkévalóról, Elo mesterről és Daina pedig nincs adatunk.

Második generációs Örökkévalók
(akik a Chronus kísérlet alatt születtek)

Mentormentor Első megjelenés: Iron Man 55. (1973)
A'Lars az Örökkévalók fővárosában, Titanosban született, az alapító atya Kronosz és neje Daina gyermekeként. A'lars apja nyomdokaiba lépett és maga is tudós lett, hosszú élete során csak a kutatásnak szentelte idejét. Apja halálát követően fivérével megalkották az első Egyagyat, amely biztosította számukra a földi Örökkévalók feletti hatalmat. Míg A'Lars köztiszteletnek örvendett, testvére, Zuras elnyerte a jogot, hogy a vezetőjükké válhasson. Azt megelőzendő, hogy köztük is testvérháború törjön ki, mint ahogy az történt apjuk és annak bátyja Uranos esetében, A'Lars önkéntes száműzetésbe vonult a Titán holdjára. Itt lelt rá Sui-Sanra, az Uranosz idején ide költözött Örökkévalók egyetlen túlélőjére. A nő segítségével újjáépítette a titáni kolóniát, idehívta követőit, majd Mentor néven az új nemzedék vezetője lett.
Hála munkájuknak a kolónia egy valóságos paradicsommá változott, megalkották az IZSÁK nevű fejlett számítógépet, amellyel világuk minden rezdülését nyomon követhették és kijavíthatták a hibákat. Mentor és Sui-San két fiút nemzett, Thanost és Eroszt. Erosz a nők igazi kedvence volt, Thanos viszont rettenetes torzulásokkal született, az úgynevezett deviáns szindrómával, és ahogy majd a leírásából is megismerhetitek, egy rettenet nagy *cenzúrázva* lett. Mentor volt az, aki a rákban haldokló Csodakapitány betegségére igyekezett gyógymódot találni, de már túl késő volt. A hőst a Titánon helyezték örök nyugalomra, Mentor pedig meggyászolta barátját.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Zuraszuras
Első megjelenése: Eternals 5. (1976)
Zuras és A'Lars a legidősebb Kronosz legidősebb fiai. Egy alkalommal, amikor Kronosz a laborjában a halhatatlanság titkát kutatta, egy üvegcséje felrobbant, és a kozmikus erő kiszabadult belőle. A robbanás romba döntötte Titanost, Kronosz testét pedig szétszórta a világegyetemben. Amíg teste megsemmisült, elméje sértetlen maradt, és asztrális formát öltött. A robbanás a többi Örökkévalóra is hatással volt, mindegyikük halhatatlan lett. Zuras és Alars megformálták az első Egyagyat, hogy adjon tanácsot, ki vezesse az Örökkévalókat. Zurast választotta, ezért A'Lars elhagyta a Földet, és az űrbe repült. A Szaturnusz egyik holdján, a Titánon telepedett le, és ő lett a titáni Örökkévalók ősapja, Mentor.
Zuras elrendelte egy új főváros építését. Olümpiát a görögországi hegyek között emelték, de a föld többi részén is születtek városaik. Elvett egy ismeretlen asszonyt, aki leánygyermeket szült neki, Zurát (később neve Thenára változott). A görög civilizáció felemelkedésével az olümposzi főisten, Zeusz úgy döntött, hogy megjelenik az emberek között. Mivel az Olümposz és Olümpia közel esett egymáshoz, Zeusz és leánya, Athéné meglátogatták Zurast és Zurát, hogy megkössék szövetségüket. Az ezt követő években az emberek az olümposziakat istenekként tisztelték, de az Örökkévalókat nem tartották túl sokra. Ez feszültséget szült köztük, és kitört Zeusz és Zuras között a háború. Ám az amilyen gyorsan kitört, olyan gyorsan csendesült is el: jelenleg is békében élnek egymás mellett.
Az Égiek negyedik eljövetelekor Zuras tudta, hogy az Égi Istenek eljöttek bírálni, majd megsemmisíteni az emberiséget. Úgy döntött, hogy sorsa ellen lép, hogy az asgardiakkal szövetségben elűzzék az Égieket. Az Égiek leszállóhelyén, Dél-Amerikában a Pusztítóval együtt léptek fel az Égiek ellen. Megformálták az Egyagyat, hogy úgy csapjanak össze. Gammenon és Jemiah kilőtte az Egyagyat, ettől rengeteg Örökkévaló hullott el, köztük Zuras is. Az Égiek az emberiség javára bíráltak, és elhagyták a bolygót.
Thena vette át az Örökkévalók vezetését apja után, és Zuras testét Olümpiába vitték, hogy örök nyugalomra találjon. Egy alkalommal, amikor a Deviánsok lerohanták „agybombáikkal” Olümpiát, és az összes Örökkévalót kómába taszították. James Rhodes, a második Vasember talált rá Thena testére, és Zuras mellé helyezte. Ekkor derült ki, hogy Zuras elméje még él, és Thenát felébresztette, majd a többi Örökkévalót is, és együtt elűzték a Deviánsokat. A Devinánsok célja Zuras testének szétbomlasztása volt, ez sikerült is nekik. Így szelleme teljesen elszakadt a testétől, és Zuras már nem élhetett tovább.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Kübelécybele
Első megjelenése: Eternals Vol 2. 1. (1985)
Nagyon keveset tudunk Kübelé múltjáról azt megelőzően, hogy hozzáment volna Zurashoz, még a görög civilizáció felemelkedése előtt. Zuras és Kübelé egyetlen ismert gyermeke Azura, aki később a Thena nevet vette fel. Kübelé távol tartotta magát az Örökkévalók ügyeitől, minden, a népét érintő fontosabb eseménysorból kimaradt, így az Égiekkel való viszályból is. Életét lányuk nevelésének és oktatásának szentelte, majd mikor Thena elérte a felnőttkort, nem volt tovább maradása Olümpiában, és elhagyta férjét és a várost is. Mivel Zuras nejeként ő lett volna a kormányzás jogos örököse, ő nem vállalta a posztot, így Zuras halálát követően nem ő, hanem lánya lett a földi Örökkévalók új vezetője.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Thanosthanos
Első megjelenése: Iron Man 55. (1973)
Thanos morózus gyermek volt, aki félelmetes képzelgéseiben élte ki sötét vágyait, amelynek tárgya a Halál volt. Nem elsősorban a halál mint fogalom, a létezés vége, hanem maga a Halál, az ősi entitás. Thanos addig gyötrődött, amíg a Halál fel nem kereste női alakban, a titáni Örökkévaló pedig azonnal a lény szerelmének a rabja lett. A Halál rettenetes dolgokat követelt meg tőle, Thanos pedig szerelméért bármire képes volt – bár Teletubbiest azért nem nézett. Hosszú napokat töltött mély meditációban, és tökélyre fejlesztette minden felsőbbrendű erejét, amelyet az Égiek kódoltak a fajába. Mikor ereje kiteljesedett, lecsapott. Ellopta népe egyik űrhajóját, majd sereget toborzott: zsoldosokat, szerencsevadászokat, tolvajokat – a csillagok söpredékét, akik egy fényes kavicsért még az anyjukkal is végeztek volna (nagyjuk meg is tette). Egy évszázadnyi felkészülés után Thanos hazatért és rögtön az első támadás során száz Örökkévalóval végzett, köztük anyjával, Sui-Sannal is. Thanos azonban nem maradt, hogy kiélvezze a gyilkolás és a győzelem dicsőségét, hanem a romokat hátrahagyva egyszerűen távozott. Apja, A'Lars, miután meggyászolta hitvesét, megkezdte a túlélőkkel a város és a bolygó újjáépítését.
Thanos hamarosan visszatért, és ezúttal nem elégedett meg a rombolással. Elfoglalta a Titánt, és magát nevezte ki új uralkodónak. A'Lars az apjához, Kronoszhoz fohászkodott segítségért, aki megteremtette harcosait, Draxot és a Holdsárkányt. Drax évekig volt Thanos nemezise, de ereje nem volt elég az örült titáni legyőzéséhez, még úgy sem, hogy Vasembertől is segítséget kapott.
Nemsokára Thanos tudomást szerzett az Végtelen Kútból hat drágakőről, melyek viselőjét végtelen hatalommal ruházzák fel. Ezért Thanos mindent elkövetett, hogy megszerezze ezeket. Első célpontja a Nexus volt, ahol az Középút nevű kozmikus lény raboskodott. Kiszabadította majd kijátszotta őt és elrabolta a lélek kövét. A Középutat újra foglyul ejtette Káosz Ura és Rend Mestere.
A második kő tulajdonosa a Tamarata nevű bolygón élt. Ő volt a szuper rős Bajnok, egyike az úgynevezett Univerzum Öregeinek. Bajnok, aki egy valódi harcos volt, megörült Thanos kihívásának. De végül Thanosnak sikerült elérnie, hogy az egész Tamarata bolygó elpusztuljon, és az ellenfele, Bajnok az űrben sodródott. Thanos felajánlotta neki, hogy elviszi egy bolygóhoz, ha cserébe megkapja a hatalom kövét tőle. A Bajnoknak nem maradt más választása, s így Thanos már két kővel is rendelkezett. Az idő köve szintén egy Öregnél volt, az úgynevezett Kertész tulajdona volt. Ő csak arra használta a követ, hogy létrehozzon egy gyönyörű kertet. A Kertész üdvözölte Thanost, habár tudta, harcolnia kell majd ellene.
Nem voltak igazi ellenségek, de álmaik miatt meg kellett küzdeniük. A harcban Kertésznek esélye sem volt a győzelemre és életét hagyta a párbajban. Ezzel Thanos tulajdonába került a harmadik kő is. Ezek után úgy tűnt, Thanos mesterére talált a Futó nevű Öregben. A villámgyors Futó pillanatok alatt legyőzte Thanost és kényszerítette, hogy árulja el neki a kövek titkát. Az idők kezdetén csak egy lény létezett. Ez a lény volt minden, ami létezett és unatkozott. Ezért elszórta az energiáját, és így keletkezett a hat kő. De miközben a Futó a történetet hallgatta, Thanos felhasználta az idő kövét, hogy milliárd évekkel öregítse őt. Ezek után megfordította a folyamatot és visszaváltoztatta kisgyerekké. Így már a negyedik kő, a tér köve is a birtokában volt.
A valóság köve is egy Öreg, a Gyűjtő tulajdonában volt. Neki az egész életét az töltötte ki, hogy dolgokat és élőlényeket gyűjtött. Thanos felajánlotta neki a gyerekké változtatott Futót a kőért cserébe. Mivel a Gyűjtő azt hitte, a kő nem működik, elfogadta az ajánlatot. De amint Thanoshoz került a kő, megmutatta a hatalmát. Ezzel a hat kőből már öt Thanosnál volt.
Az utolsó kő a Nagymester tulajdonában volt, aki csak a kihívásoknak és a próbatételeknek élt. Ebben a harcban, melyben mindkét fél csalt, végül Thanos nyert. Mindezek után Thanos rendelkezett mind a hat kővel, melyek isteni hatalommal ruházták fel őt. (Az isteni alatt itt a megteremtettem-az-időt-teret-és-minden-egyebet szint értendő, nem a Zeusz- vagy Odin-féle nagyon-erős-és-sebezhetetlen-vagyok jellegű.) Visszatért Halálhoz és megkérte, legyen az élete társa. De Halál visszakozott, mivel nem érezte magát egy istenhez méltónak. Thanos megszerezte mind a hat követ, de amit a leginkább óhajtott, azt nem kapta meg.
Thanost sokan és sokféleképpen próbálták megölni az évezredek folyamán, de soha senkinek nem sikerült őt végleg elpusztítania. Ennek oka talán az, hogy a Halál nem kívánja a halálát, ekkor ugyanis szembe kellene néznie elhagyott szerelme haragjával.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Eroszeros copy
Első megjelenése: Iron Man 55. (1973)
Erosz az Örökkévalók vezetőjének, A᾿Larsnak és feleségének Sui-Sannak a legfiatalabb utódja, bátyja pedig a rettegett hataloméhes zsarnok, az őrültnek titulált Thanos. Mikor Thanos saját népe ellen fordult, és megtámadta a Titánt, a csata során Sui-San életét vesztette, és ez az esemény arra késztette az addig aranyifjúként élő Eroszt, hogy maga is harcba szálljon az Örökkévalók védelmében. Évekkel később, mikor Thanos rémuralma már a galaxis nagy részét fenyegette, Erosz, egy maroknyi titáni lázadó élén, szövetségre lépett a kree Csodakapitánynyal és a földi szuperhős csapat, a Bosszú Angyalainak tagjaival, Thanos legyőzése érdekében. Végül sikerrel jártak, és Thanos elbukott. Erosz egy ideig kalandozott az űrben, hogy kipihenje a küzdelem fáradalmit, majd visszatérve a Titánra szomorú hírek fogadták. Csodakapitány, aki időközben jó barátja lett, rákbetegségben haldoklott. Mar-Vell megígértette Erosszal, hogy halála után gondját viseli majd szerelmének, Elysiusnak. Erosz betartotta fogadalmát, egészen addig, amíg Elysius fel nem mentette ez alól.
Erosz új kalandokat keresve a Földre utazott, ahol kérte felvételét az Angyalok közé. Az Angyalok kaptak a lehetőségen, mivel éppen létszámhiánnyal küzdöttek, melyet sürgősen ki kellett tölteniük. Az Angyalok megkezdték Erosz kiképzését, aki az Űrróka kódnevet kapta, valódi származásáról pedig csak kevés kívülálló tudott. Űrrókaként Erosz hűségesen szolgálta az Angyalokat, és a csapat tagjaként több alkalommal került összetűzésbe a Varázslóval, Terminusszal és Örvénynyel. Űrróka több hónapnyi tagság után kilépett az Angyalok soraiból, és Thanos unokájának, az űrkalóz Nebulának a nyomába eredt, aki nemcsak végigfosztogatta az Univerzumot, de amerre csak megfordult, pusztulást és halált hagyott maga mögött (képzeljünk el egy Uhrin Benedek koncertturnét kozmikus léptékben). Erosz később egyike volt azoknak a hősöknek, akik Adam Warlock vezetésével Thanos útját keresztezték, mikor az megszerezte a Végtelen Kesztyű és a Végtelen Gyémántok hatalmát. Erosz a grandiózus küzdelem után elvitte a Titánra a Thanos által meggyötört Nebulát. Erosz folytatta kalandor életmódját, de több alkalommal is segített az Angyaloknak kozmikus veszedelmek elhárításában, mint például a Terminus által kiváltott Galaktikus Vihar során, vagy mikor a boszorkány Morgan Le Fay miatt valamennyi Bosszú Angyal egy párhuzamos világban rekedt (Királynő Bosszúja). Le Fay legyőzése után Tigrával egy rövid időre a Deneb-7 bolygóra mentek.
Később Eros hazatért a Titánra, hogy újra megküzdjön testvérével, Thanosszal, de elvesztette a csatát, és Thanos bebörtönözte őt, ahonnét az Angyalok mentették ki. Eros jelenleg is a Titán és a Föld között ingázik.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Az Elfeledett (Forgotten One)forgotten-onegilgamesh
Első megjelenése: mint az Elfeledett, Eternals 13., mint a Hős, Thor v1. 287., mint Gilgames, Avengers v1. 299.
A leggyakrabban „Az Elfeledett”-ként emlegetett Örökkévaló sok nevet viselt az évszázadok folyamán, de igazi neve rejtély maradt. Kr. e. 3000 körül lett Gilgames, Uruk királya Közép-Keleten. Az örök életet kutatta, s nem volt tisztában vele, hogy az Örökkévalók fajának egy tagja, akik képesek örökké élni. Úgy gondolták, hogy ő volt a hős Sámson és Herkules is, s olyan emberekkel barátkozott meg, mint Akhilleusz, Aineiász és Dávid király.
Végül megismerte igazi természetét, de elzárta Olümpia egy sarkába Zuras, az Örökkévalók uralkodója, mondván Az Elfeledett túl gyakran avatkozott be az emberek ügyeibe. Az Elfeledett engedelmeskedett parancsának, egészen addig, míg Szellem (Örökkévaló) értesítette, hogy minden Örökkévaló távol van, miközben ellenségeik, a Deviánsok meg akarták támadni az Égieket – a Deviánsok és Örökkévalók teremtőit. Az Elfeledett elindult az űrbe, megállította a Devinásokat, majd az Égiek anyahajójára vitte az Mindenek Feletti, az Égiek vezetője.
Az Elfeledettet átkeresztelte önmagát Hősre, majd a Mindenek Feletti visszaküldte a Földre, hogy figyelmeztesse az Örökkévalókat, ne avatkozzanak az Égiek ügyeibe. Zuras örömmel fogadta Olümpiában, s hamarosan ismét az emberek világát járta. Egyike volt azoknak, akik úgy döntöttek, hogy a Földön maradnak, amikor a népesség nagyja távozott, hogy felderítsék az űrt. Segítette Örökkévaló társait a Deviások ellen, akik megkísérelték feléleszteni az Álmodó Égit, egy renegát Égit. Amikor N’Astirth vezetése alatt álló démonok megtámadták New Yorkot, az Elfeledett odautazott, hogy megölje őket, s végül csatlakozott a Bosszú Angyalaihoz a krízis után, és ismét felvette a Gilgames nevet.
Gilgames nem sokáig maradt az Angyalokkal, s végül elkapta a harci láz egy csatában az Lávaemberekkel, mely hiba majdnem az életébe került. Miután megtudta, hogy távozása gyengítette le, onnantól idejének java részét Olümpiában töltötte. Gilgamest később rávette a magát Kangnek álcázott Immortus, hogy képezze ki az Anakronauták csoportját. Immortus a képességei segítségével megöregítette Gilgamest, s amint Gilgames megpróbálta riasztani az Angyalokat, elküldte szolgáját, Neutot, hogy megölje őt.
Vissza a tárgymutatóhoz.

A többi második generációs Örökkévaló, Helios, Perse, Rakar, Tulayn, Valkin és Virako története ismeretlen.

Harmadik generációs Örökkévalók
(a Chronus kísérlet után, de még az Égiek második látogatása előtt születtek)

Aginaraginar
Első megjelenése: Eternals 11. (1977)
Aginar az Örökkévalók Szibériában élő alcsoportjának, a Polárnak a tagja. Később nemcsak a polári, de minden földi Örökkévalónak ő lett a katonai vezetője. Egy időben, amikor az Örökkévaló Valkin szövetségre lépett a Szovjetunió vezetőivel, Aginar lett az oroszok katonai tanácsadója is. Aginar parancsára rendelte el a szovjet katonai vezetés az Égiek elleni megelőző csapást. Aginar később az Egyagy részeként elhagyta a Földet.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Ajakajak
Első megjelenése: Eternals 2. (1976)
Akárcsak Aginar, Ajak is a polári Örökkévalók közül való. Polaria területén született Szibériában. Szüleit Rakának és Amaának hívták, valamint van egy Arex nevű fivére is. Eredetileg képzett régész volt. Ajak harcolt Kro hadúr Deviáns különítménye ellen Babilonban 2500 évvel ezelőtt. Ismerték Közép-Amerikában is, ahol az aztékok Quetzalcoatlnek nevezték, a dél-amerikai inkák pedig Tecumotzinnak, a Repülés Urának. Ajak egyszer találkozott Thorral is, amikor ketten megküzdöttek Dromedán ellen. A Égiek harmadik látogatásának idején Ajak összekötőként szolgált a Teremtők és a földiek között, és jelent volt Peruban, amikor azok megérkeztek. Zurasszal biztosította a távozási útvonalat, amin a Teremtők elhagyták a Földet. Ezután atomjaira bontva elraktározta magát az Űristenek Városában (City of the Space Gods) az Égiek visszatérésére várva.
Zuras parancsára Ikaris felébresztette Ajakot, amikor az Égiek negyedik hulláma megérkezett. Ajak barátságot kötött egy Dr. Daniel Damian nevű régésszel, akinek megengedte, hogy az Űristenek Városában éljen. Dr. Damiennel az Égiek leszállóhelyét körülvevő erőtér mögött voltak elzárva. Ajakot megtámadták a S.H.I.E.L.D. ügynökei, akiket az Égiek atomokra bontottak a kudarcot vallott próbálkozás után. Egy alkalommal Ajak egy inka birkózóval is megküzdött.
Ajak Peruban, az Égiek látogatásának helyszínén újra találkozott Thorral. Ezúttal azonban megküzdöttek egymással. Az összecsapást Thor nyerte meg. Ajak később Zeusz ellen is harcolt, aki azt állította, hogy az Örökkévalók pusztán a Égiek játékszerei. Az egyik történetben ő volt az egyik Örökkévaló, akit Tode Testvér – az egyik hatalmas Deviáns – foglyul ejtett. Végül Vasember szabadította ki őket.
Egy időben csatlakozott az űrutazó Örökkévalók különleges, összetett létformájához, az Egyagyhoz, ám végül visszatért a Földre. Dr. Damien egyszer szörnyeteggé változtatta valamilyen Égi technológia segítségével, és megparancsolta neki, hogy ölje meg Thena és Kro ikergyermekeit, Donald és Deborah Rittert. A küldetése során számtalan ikerpárral végzett. Miután az Örökkévalók visszaadták az eredeti alakját, annyira lesújtották szörnyű tettei, hogy Dr. Damiannel együtt önmagát is atomjaira bontotta.
Szellemnek később sikerült az olümposzi technológia segítségével részben „újjáélesztenie” Ajakot és Zurast. Rávette őket, hogy lépjenek be az Álmodó Égi sírjába, ahol egyfajta új Egyagyat hoztak létre. Szellem ezzel elég hatalmat szerzett, hogy újraírhassa a valóság szövetének bizonyos részeit, és megfossza az Örökkévalókat a hatalmuktól és emlékeiktől. Szellem szerint Ajak volt az egyetlen Örökkévaló, aki közvetlenül felvette a kapcsolatot az Égiekkel. Ajak a történtek ellenére újra megjelent sértetlenül, normális alakjában, és Zurast is visszaállította eredeti alakjába.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Ikarisikaris
Első megjelenés:
Eternals 1. (1976)
Ikaris 20,000 évvel ezelőtt született Polariában, a mai Szibéria területén, szülei Virako és Tulayn voltak, a helyi Örökkévaló telep vezetői. Valódi neve ismeretlen, „gyermekkorából” csak annyi adatunk van, hogy édesanyja elhunyt, amikor ő még csak 300 éves volt. Jó tudom a 300 soknak tűnik, de nem egy olyan fajnál, ahol az átlagéletkor több százezer év és az öröklét között van.
Mikor az Égiek második eljövetele során elsüllyesztették a Deviánsok birodalmát, Lemúriát és Atlantiszt a Nagy Kataklizma alatt, az Örökkévaló hajójával az embereket mentette, akik a hátára erősített mechanikus szárnyak miatt égi szárnyas lénynek hitték. Később, ahogy az emberek között elterjedt a történet és a szájhagyomány miatt egyre inkább átalakult, az Örökkévaló alakja lett a galamb, amely biztonságos partra vezette Noét az Ararát hegyénél.
Ikaris a jelenlegi nevét egy tragédia után választotta, ami az ő személyét érintette. Mikor az ősi Görögországban harcolt a Deviánsok ellen, feleségül vett egy földi nőt, akivel kisfiuk született, akit Ikarosznak neveztek el. Az Örökkévaló a fiának is épített egy pár mechanikus szárnyat, de szigorúan meghagyta neki, hogy csak akkor használhatja, ha ő is jelen van. Ám amikor apja eltűnt egy időre a harcban, a fiú magára öltötte a szárnyakat, ám túl magasra repült az atmoszférába, ahol eszméletét vesztette és visszazuhant a földre. Az Örökkévaló a kisfia összeroncsolt testét találhatta már csak meg, és az ő emlékére nevezte el magát Ikarisnak.
Időszámításunk előtt 1.000 körül Ikaris apja, Virako odaveszett a Dromedan nevű deviánssal vívott harcban, őt pedig nagybátyja, Valkin vette pártfogásába, aki felfedte előtte fagyos otthonuk titkát: egy hatalmas, föld alatti Szélpiramist, egy fegyvert, amelyet az Égiek elleni harc eszközének szántak. Nem sokkal ezután történt, hogy Ikaris és a polári Örökkévalók egy csoportja megküzdött a hatalmas mutánssal, Apokalipszissel, és legyőzték őt. Abban a hiszemben tértek haza, hogy a mutáns halott. Tévedtek.
Ikaris az ezt követő évezredekben több alkalommal is összecsapott az Égiekkel és Apokalipszissel egyaránt, majd elnyerte az Első Örökkévaló címet, amivel vezetőjükké jelölték ki őt. Miután apját, Virakot feltámasztották, Ikaris új nevet vett fel, és Sovereign lett, vagyis az Uralkodó. Az Uralkodó összehozott Örökkévaló társaiból egy szuperhős csapatot és együtt léptek a Föld nyilvánossága elé, magukat az Új Fajnak nevezve. Igazából angolul New Breednek hívták magukat, de ez magyarul kb azt jelenti, az Új Tenyészet. Engedjünk meg ennyi fordítói szabadságot, elvégre Örökkévalókról és nem bagzó nyulakról van szó.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Interloperinterloper
Első megjelenés:
Defenders 147. (1985)
Interloper leginkább arról vált híressé, hogy számtalanszor összecsapott azzal a gonosz kozmikus entitással, amely a Hold Sárkányának (Dragon of the Moon) nevezi magát. Első csatájukra a Földön került sor, ahol nemcsak ő, de sok más Örökkévaló is harcba szállt a lénnyel. Ezt a csatát egy újabb követte rövidesen, de ez már a Szaturnusz holdján, a Titánon zajlott le. Majd az Örökkévaló egymaga is szembenézett a veszedelemmel, ismét csak a Földön. Utolsó nagy háborújukra a VI. században került sor, ahol is a sárkány Mordred a misztikus személyében szerzett magának erős szövetségest. Az Örökkévaló oldalán Artúr király és a kerekasztal lovagjai sorakoztak fel, és sikerült elfogniuk, majd bebörtönözniük a sárkányt.
Az Örökkévaló azonban azt hitte, hogy a lény elpusztult, ám csak Artúr és Mordred végeztek egymással a csatatéren. A sárkány tudata és ereje később egy földi nőbe szállt át, aki Holdsárkány (Moondragon) néven a Thanos elleni erők egyik zászlóvivője lett. Az Örökkévaló az óta is arra készül, hogy ha az entitás elhagyja a nő testét és újra a világegyetem létét fenyegeti, képes legyen egyszer és mindenkorra végezni vele. Hogy végül is az Örökkévalónak és a sárkánynak mi a baja egymással, arra talán már ők sem emlékeznek.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Phastosphastos
Első megjelenése:
Eternals vol. 2. 1. (1985)
Phastost, az Örökkévalók fegyverkovácsát, gyakran tévesen az olümposzi istennel, Héphaisztosszal keverik, aki nagy tiszteletnek örvendett az ókori Görögországban. A zseniális elmével megáldott Örökkévaló szerelte fel népét fajuk legfejlettebb fegyvereivel.
Mikor Apokalipszis új háborút robbantott ki a Deviánsok és az Örökkévalók között, az Örökkévalók egy csoportja az Uralkodó (Ikaris) vezetésével a nyilvánosság elé lépett és magukat mint szuperhősöket mutatták be. Phastos ekkor nevet váltott és Ceasefire (Tűzszünet) lett.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Thenathena
Első megjelenés:
Red Raven Comics 1. (1940)
Théna eredetileg Azura néven látta meg a napvilágot, de apja, Zuras megváltoztatta a nevét, hogy így ápolja a kapcsolatot Zeusszal, akinek egyik lánya az Athéné nevet kapta. A két lány névhasonlósága nemcsak a nagy hatalmú családok viszonyára volt hatással, de az őket tisztelő emberek is gondban voltak gyakran, hogy melyik „istennő” kit is takar. Így történhetett, hogy a Görögországban található Athén városa (a Marvel világában) nem Zeusz lányának tiszteletére emeltetett, hanem a névhasonlóság okozta zavar miatt Thénának az Örökkévalónak szentelték. Az athéniak akkor jöttek rá arra, hogy tökig ér a gebasz, amikor Théna hagyta, hogy a várost lerohanják a spártaiak időszámításunk előtt 404-ben.
Théna 2500 évvel ezelőtt Babilonban összecsapott Króval a deviánssal, de ahelyett, hogy lemészárolták volna egymást, szerelmesek lettek. Kapcsolatuk csak sokkal később, a vietnami háború idején bontakozott ki, amikor Théna terhes lett Krótól és ikreket szült, majd a gyermekeket egy meddő nőre, Ms. Ritterre bízta, így ikrei – akiket Donaldnak és Deborah-nak nevezett el – emberek között cseperedtek fel.
Théna később házasságra lépett egy földi emberrel, Thomas Eliottal, és annak első házasságából született kisfiával New Yorkba költöztek, és a Stark Műveknél vállaltak kutatói állást. Az egyik fiatal Örökkévaló valóságmanipuláló képessége miatt ugyanis – Sersihez és Makkarihoz hasonlóan – Théna is elfeledkezett Örökkévaló eredetéről. Csak az Álmodó Égi visszatérése után kapta vissza emlékeit és lépett újra kapcsolatba népével és apjával.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Arex, Atlo, Domo, Mara, Sigmar, Veron és Zarin története nem ismert a harmadik nemzedékből.

Negyedik generációs Örökkévalók
(az Égiek második eljövetele után születtek)

Argosargos
Első megjelenése:
Eternals vol. 2. 9.
Argos az Örökkévalók biztonsági főnöke, aki fél szemét mindig a társain tartja. Mikor Kro és Thena együtt bujkáltak, egyedül Argos volt az, aki elő tudta keríteni őket, habár neki sem ment éppen könnyen.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Druigdruig
Első megjelenése:
Eternals 11. (1977)
Druig múltjáról keveset tudni... na jó, igazából semmit. A modern időkben viszont már kulcsfontosságú szerepe volt egyes eseményekben. Mivel a polári Örökkévalók szakadárjai jó kapcsolatot ápoltak a szovjetekkel, Druig a KGB ügynöke lett, és az ő feladata volt a foglyok és gyanús elemek kivallatása. És meg kell hagyni, pokoli jól csinálta. Élvezettel kínozta az embereket.
Mikor Ziran, az Égi Poláriába ment, Druig a jégsapka alatt épített titkos, nagy erejű akart bevetni ellene, melynek használata könnyen a bolygó pusztulását okozhatta volna. Ikaris még idejében tudomást szerzett a merényletről, és leállította Druigot.
Druig nem úszta meg ennyivel, az Égiek bebörtönözték és folyamatosan kínozták, és az elnyomóból elnyomott lett. Valamivel később kiszabadult, és mikor legközelebb láthattuk, már egy Vorozheika nevű ország miniszterelnöke volt Ivan Druig álnéven. (Az ország a valóságban nem, csak a Marvel világaiban létezik, Csecsenföld része a volt Szovjetunió területén.) Mikor állampuccsal és nem kevés beavatkozással az Örökkévalók részéről letaszították a „trónjáról”, az Álmodó Égi szövetségese lett, és egész jól jött ki a dologból, ugyanis az események végére Vorozheika egyeduralkodója lett.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Makkarimakkari
Első megjelenés:
Red Raven Comics 1. (1940)
Makkari az Örökkévalók tagja, de gyakran tévesen összekeverik őt gyorsasága miatt a görög és római istenségekkel, Hermésszel és Merkúrral – akikkel amúgy hasonló képességük miatt jó barátságot ápolt. Makkari a második világháborúban sok társával ellentétben a beavatkozás mellett döntött, és Hurrikán álnéven a szövetséges haderők oldalán harcolt. Még emberi álcát is létrehozott Harry Kane néven.
Később Coast Citybe költözött és egy gyilkosságsorozat felderítésébe kezdett, amelyeket Piggy Perroni követett el, aki Paul Saydan alkalmazásában állt. Saydan pedig nem volt más, mint Kro. Ő és Makkari rengetegszer összecsaptak. 1943-ban Makkari is azon hősök közé tartozott, akiket a kozmikus kocka erejét birtokló Vörös Koponya hidegvérrel lemészárolt. Ám egy Paul Anslen nevű közlegény megszerezte a kockát és erejét arra használta, hogy az elesett hősöket feltámassza.
A második világháborút követően Pixie-vel együtt az Első Vonal (First Line) nevű titkos amerikai kormányügynökség tagja lett, és az ország számos ellenségével felvette a harcot, majd a skrull invázió alatt az egész Földet védelmezte társaival.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Sersisersi
Első megjelenése:
Eternals 3. (1976)
Sersi egyike a legfiatalabb és legkomiszabb Örökkévalóknak, és leginkább onnan ismert, hogy Kirké álnév alatt Odüsszeusz legénységét foglyul ejtette és malacokká változtatta őket. Ám idővel benőtt a feje lágya (nagyjából) és Merlin tanítványa lett.
A modern időkben belépett a Bosszú Angyalai közé és romantikus kapcsolatba bonyolódott Amerika Kapitánnyal. Később azonban a Fekete Lovaggal, Dane Whitmannel alakított ki komolyabb kapcsolatot. Sersi aztán Proctor ármánykodásának áldozata lett. Proctor nem más, mint a Fekete Lovag egy alternatív univerzumból származó mása. Mivel megszólalásig hasonlít Dane-hez, így Sersi sem tudott közöttük különbséget tenni, és teljesítette kívánságait. Ennek eredményeként Sersi csapattársai ellen fordult, majd amikor kiderült a csalás, a lány ledöfte őt a saját kardjával. Attól való félelmében, hogy megbomlik az elméje, Sersi elhagyta az Angyalokat, Dane pedig vele tartott.
Sersi mindenkinél jobban vágyik az egyszerű életre, de hol az Angyalok felkérései, hol pedig az Égi fenyegetés húzza keresztül terveit.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Ötödik generációs Örökkévalók
(az Égiek harmadik látogatása után születtek)

Aurelle
Első megjelenése:
New Eternals1. (2000)
Aurelle egy nagyon fiatal Örökkévaló, aki alig tartja a kapcsolatot népével, helyette inkább az emberek világát választotta, és rendszerint klubokban tölti idejét. Mikor Ikaris létrehozta az Örökkévalókból álló szuperhős csapatát, Aurelle is a tagja lett Sparx álnéven.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Sprite
Első megjelenése:
Eternals 9. (1977)
Az ifjú és kekeckedős Sprite (Csillám) Loki Örökkévaló megfelelője: a trükkök és ármánykodás nagymestere. Sprite kezdetektől azzal szórakozik, hogy kínozza és megtréfálja az emberiséget, de cselszövései miatt Zuras több alkalommal is súlyosan megfenyítette.
Vissza a tárgymutatóhoz.

Titanis története nem ismert.

Hogy tetszett a leírás? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.88 (33 szavazat)
Atom feed | HálóZsák képregények | 2003 óta